Φωτογραφίες του χωριού (απο το αρχείο Γιάννη Β. Παπαδάκη)

Αξος-Λιβάδα