Ετήσια γιορτή 2010
February 28, 2010
Ετήσια γιορτή 2011
January 25, 2011

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

Στις 17 Οκτωβρίου 2010 ομάδα Αξικών-Λιβαδιανών επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.