Ετήσια γιορτή 2008
January 9, 2009
Γενική Συνέλευση 2009
April 12, 2009

ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ

                      

           ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΞΙΚΩΝ – ΛΙΒΑΔΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
       «Ο ΕΤΕΑΡΧΟΣ»
Μακεδονομάχου Πραντούνα 2-10
11525 Ελληνορώσων, Αθήνα
Τηλ.- Fax : 210-6984491
(κιν. 6944387547, 6948809188)
e-mail: axos@axos.gr
Internet site: www.axos.gr

20/3/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με χαρά ενημερώνουμε  όλους τους Αξικούς, ό,που στον κόσμο κι αν βρίσκονται, ότι εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης και ισχύει από 26 Φεβρουαρίου 2009, το Καταστατικό της νεοιδρυθείσας Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΞΟΥ», με έδρα την Αξό και κύριο σκοπό, την ανάδειξη της Αρχαιολογικής, Ιστορικής και Λαογραφικής κληρονομιάς της Αξού και τη δημιουργία προϋποθέσεων για διενέργεια ανασκαφών στον αρχαιολογικό της χώρο.

Καλούμε όλους τους χωριανούς και φίλους να γραφτούν ως μέλη της εταιρίας και να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ευόδωση των σκοπών της δικής μας μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

 1. Παπαδάκης Γιάννης του Βασιλείου,   κινητό 6948374084
 2. Κουτάντος Μιχάλης του Ευριπίδη,     «          6944109323
 3. Κουτάντος Μανώλης του Μάρκου,    «          6944771222
 4. Κουτάντος Δημήτρης του Γεωργίου,  «          6945079229
 5. Ρισσάκης Νίκος του Αστρινού,          «          6944387547
 6. Μανιάς Νίκος του Γεωργίου,             «          6974380266
 7. Κουτάντος Νίκος του Γεωργίου,        «          6945275612

Επίσης, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά  τα μηνύματα σας, τις σκέψεις ή τις παρατηρήσεις σας, στο e-mail του Συλλόγου μας : axos@axos.gr

Στη συνέχεια παραθέτουμε ευρεία περίληψη του εγκεκριμένου Καταστατικού της Εταιρίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΡΙΣΣΑΚΗΣ                           Κ. ΔΑΦΕΡΜΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΞΟΥ»

Ιδρυση-Επωνυμία

Ιδρύεται ίδιο Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΞΟΥ»

Εδρα της Εταιρίας

Εδρα της Εταιρίας ορίζεται η Αξός. Μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να διατηρούνται Γραφεία σε άλλες πόλεις στην Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοποί και Μέσα πραγματοποίησης τους

ΣΚΟΠΟΙ της εταιρίας είναι:

Α) Η δημιουργία προϋποθέσεων για διενέργεια ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο της Αξού.

Β) Η δημιουργία εκθεσιακού χώρου για την Αρχαιολογική, Ιστορική και Λαογραφική κληρονομιά της Αξού.

Γ) Η δημιουργία χώρου φιλοξενίας επιστημονικών, εκπαιδευτικών και γενικά μελετητικών ομάδων ή ατόμων, για θέματα και μελέτες που αφορούν το χωριό Αξός και την ευρύτερη περιοχή.

Δ) Η φροντίδα για το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο.

Ε) Η δημιουργία αρχείου, φωτογραφικού, ηλεκτρονικού ή όποιας άλλης μορφής.

Στ) Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, ή και ηλεκτρονικού υλικού που αφορά την Αξό και την ευρύτερη περιοχή.

Ζ) Η συνεργασία με φορείς που προωθούν και στηρίζουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΜΕΣΑ που χρησιμοποιεί

 • Όλα τα νόμιμα μέσα για τη συγκέντρωση πόρων, αξιών, περιουσιακών στοιχείων κλπ απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
 • Αποδοχή δωρεών σε χρήμα ή κινητής και ακίνητης περιουσίας.
 • Εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
 • Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα που προκηρύσσονται από την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ενωση και αφορούν έργα και ενέργειες παρεμφερείς με τους σκοπούς της.
 • Συμμετοχή σε επενδυτικές ή επιχειρηματικές εταιρείες
 • Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν είτε από δική της δραστηριότητα είτε από δωρεά.
 • Κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Μέλη

Μέλη της εταιρίας  μπορούν να γραφτούν φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται και εξυπηρετούν τους σκοπούς της, ανεξάρτητα από τόπο καταγωγής, εθνότητα, φύλο κλπ αρκεί να είναι 18 χρονών.

Τα Μέλη είναι τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά είναι τα γραμμένα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Επίτιμα μέλη γίνονται, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, φυσικά πρόσωπα με ιδιαίτερη προσφορά στην εταιρία ή που θέλουν να βοηθήσουν επιστημονικά, ηθικά, υλικά ή με άλλους παρεμφερείς τρόπους.

Οργανα Διοίκησης της Εταιρίας

Η εταιρία διοικείται από:

Τη Γενική Συνέλευση και

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ είναι 9μελές. Αποτελείται από 7 μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και 2 επίτιμα που εκλέγονται με ανάταση της χειρός από τη Γ.Σ. και είναι α) ο εκάστοτε υπεύθυνος αρχαιολόγος της περιοχής που υπάγεται η Αξός και β) ένα μέλος το οποίο η Γ.Σ. κρίνει ότι δίνει κύρος και τιμά την εταιρία η παρουσία του ή γιατί η προσφορά του στην εταιρία και στο χωριό είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η θητεία του ΔΣ είναι διετής. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο ή εφόσον συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 4 από τα 7 μέλη του που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

Το ΔΣ διοικεί γενικά και διαχειρίζεται την εταιρία, υπαγόμενο στον έλεγχο της Γ.Σ.  Εκπροσωπεί την εταιρία, καθορίζει τις συνδρομές των μελών του και τις εισπράττει, ορίζει εκπροσώπους, σε συλλογικά, εθνικά ή διεθνή όργανα, συγκροτεί  επιστημονικές και άλλες επιτροπές όταν χρειάζεται.

Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά περίληψη των οποίων κοινοποιείται στα μέλη της εταιρίας.

Το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τους 2 Αντιπροέδρους (Επιστημονικό και Εκτελεστικό), το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το πρώτο ΔΣ της Εταιρίας, η θητεία του οποίου θα είναι διετής, ορίζεται από το παρόν καταστατικό και αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαδάκης Γιάννης του Βασιλείου
 2. Koυτάντος Μιχάλης του Ευριπίδη
 3. Κουτάντος Μανώλης του Μάρκου
 4. Κουτάντος Δημήτρης του Γεωργίου
 5. Ρισσάκης Νίκος του Αστρινού
 6. Μανιάς Νίκος του Γεωργίου
 7. Κουτάντος Νίκος του Γεωργίου

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 1. Nina Stoffels (Ξεναγός, συζ. Μιχάλη Μιχ. Κουτάντου)
 2. Δαφέρμος Αντώνης του Βασιλείου (συντ/χος εκπαιδευτικός, Συγγραφέας)

Πόροι Οικονομική Διαχείριση

Οι πόροι της εταιρίας είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες εισφορές των μελών της, δωρεές κινητών ή ακινήτων, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις κάθε είδους από ΟΤΑ, Δημόσιο κλπ εθνικούς και διεθνείς φορείς ως και κάθε είδους έσοδο (τόκοι κλπ) και ειδικά :

 • Εισφορές και συνδρομές μελών
 • Χορηγίες και δωρεές
 • Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
 • Επιχορηγήσεις εθνικών και διεθνών προγραμμάτων
 • Πόροι από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες
 • Οποιοιδήποτε  άλλοι πόροι

Τους πόρους και την περιουσία της εταιρίας διαχειρίζεται το ΔΣ το οποίο και λογοδοτεί στη ΓΣ η οποία για τον έλεγχο εκλέγει τριμελή εξελεγκτική επιτροπή η οποία μετά από κάθε ετήσιο έλεγχο συντάσσει έκθεση προς τη Γεν. Συνέλευση.

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 30 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 20 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξάνονται με απόφαση του ΔΣ.

——————————————————————————————————————-

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Α) Τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην περίληψη μας αυτή είναι αυτά που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για όλες τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες.

Β) Οποιος χωριανός επιθυμεί να δει και να διαβάσει όλο το καταστατικό, μπορεί να το ζητήσει από τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας.